Pravila i uslovi

Pravila i uslovi

Dobrodošli na web stranicu naipocare.rs. Molimo pročitajte pravila i uslove korišćenja u nastavku. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima korišćenja ovog sajta.

PORTATIVE TRADE DOO, kao autor/vlasnik/menadžer sajta naipocare.rs, u daljem tekstu Korpica, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga Vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

Politika u vezi sa vraćanjem robe i povraćajem novca za poručene proizvode
Proizvodi koji ne odgovaraju specifikacijama navedenim u ponudi / opisu proizvoda mogu se vratiti jedino Ponuđaču / Prodavcu, uz navedene informacije o prirodi i stepenu nepoklapanja sa specifikacijama. Troškove transporta snosi Korisnik / Kupac, osim ukoliko u opisu ponude nije navedeno drugačije.naipocare.rs neće ni u kom slučaju snositi troškove transporta proizvoda kupljenih na sajtu.

Autorska prava

Korpica doo je autor Sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipove itd. su vlasništvo PORTATIVE TRADE DOO

Sadržaj Sajta (tekstovi, opisi proizvoda i usluga, tehničke karakteristike, slike, simboli) su u vlasništvu PORTATIVE TRADE DOO i proizvođača ili distributera ponuđenih proizvoda i usluga, pa Korpica ne preuzima odgovornost za sadržaj opisa proizvoda objavljenog na Sajtu.

Ako preuzimate softver sa ovog Sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj softver sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Softver), smatrajte da je licenciran od strane Korpica shop doo (u daljem tekstu Autor). Autor ima puno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dekompilirati Softver. Svi zaštitni znakovi i logotipi su u vlasništvu Autora ili nosioca dozvole i nemate dozvolu da ih kopirate, ili koristite na bilo koji način.

Korpica je registrovani žig u vlasništvu PORTATIVE TRADE DOO Internet domen naipocare.rs je u vlasništvu PORTATIVE TRADE DOO Upotreba Korpica žiga ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti Korpica doo je zabranjeno i kažnjivo zakonom.

Linkovi ka drugim sajtovima

Autor ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova van svoje mreže. Kada pristupite sajtu koji ne pripada Korpica mreži, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadžajem. Link ka sajtu van mreže sajtova

Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada pružaocu ponuđenih usluga i proizvoda.

Prava i obaveze

Korpica, preko sajta naipocare.rs prodaje robu na teritoriji Republike Srbije isključivo korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Objavljivanje informacija o robi na veb sajtu ne predstavlja ponudu sajta naipocare.rs za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘’Kupi’’. Ukoliko sajt naipocare.rs prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu.

Korisnik robu plaća putem poštanskih uplatnica, interneta ili na drugi elektronski način ponudjen na sajtu i oslobadja sajt naipocare.rs i privredno društvo Korpica doo od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Korpica nije odgovorna.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu Korpica izdaje potvrdu u obliku vaučera na ime korisnika koji ga identifikuje, i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt naipocare.rs nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje Vaučera.

Korisnik je saglasan da od sajta naipocare.rs prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe/usluga putem veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt naipocare.rs pismenim putem.

Sajt naipocare.rs zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

Jednostrani raskid

U slučaju jednostranog raskida možete nas kontaktirati putem e-maila sales@naipocare.rs ili telefonom na 063 397767.

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, ukoliko roba bude oštećena.

Reklamacije

U slučaju jednostranog raskida možete nas kontaktirati putem e-maila e-maila sales@naipocare.rs ili telefonom na 063 397767.

Obrazac za reklamacije se nalazi na ovom linku

Informacije za posetioce Sajta

Usluge Korpice namenjene su isključivo fizičkim licima. Web sajt mogu koristiti fizička lica starosti 18 godina i preko. Lica starosti između 16 i 18 godina mogu koristiti sajt jedino uz saglasnost roditelja ili staratelja koji se moraju složiti sa važećim pravilima i uslovima korišćenja sajta. Lica mlađa od 16 godina ne mogu koristiti sajt.

Kao korisnik potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće odgovornosti:

Da ćete dostaviti istinite, tačne i potpune informacije o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju; Da ćete blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi bili istiniti, tačni i kompletni.

Takođe se obavezujete da nećete činiti sledeće:

Postavljati materijal koji sadrži viruse i druge programe namenjene oštećenju ili uništenju ovog Sajta ili baze podataka; Objavljivati materijal zaštićen autorskim pravima, ukoliko niste autor istog ili imate pravo na njegovo korišćenje; Postavljati opscen, klevetnički, preteći ili zlonamerni materijal na štetu drugog korisnika, osobe ili pravnog lica, materijale ili informacije zabranjene zakonom; Postavljati slike ili izjave koje nisu u skladu sa zakonom.

Popunjavanjem formulara za registraciju iz kog će Autor preuzeti vaše podatke u svrhu učešća u različitim aktivnostima (informisanje, promocija, reklama, zabava), podrazumeva se da pristajete na sledeće:

Da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi Korpica shop doo;
Da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;
Da primate od Korpica shop doo različite materijale, informacije, predloge i pozivnice za učešće u različitim aktivnostima, o različitim proizvodima i/ili uzorcima proizvoda, putem email obaveštenja sa servisnim informacijama. Svaka email poruka sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

Garancija

Autor ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili email poruke od naipocare.rs ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi naipocare.rs na sopstveni rizik, a Korpica shop doo ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Informacije na sajtu oslikavaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica. Autor ne snosi odgovornost za kvalitet usluga ponuđenih na Sajtu.

Sigurnost

Prilikom korišćenja Sajta, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je u svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavestite Korpica shop doo o tome, kako bismo blokirali pristup vašem nalogu i generisali nove pristupne podatke.

Neovlašćene transakcije na ovom Sajtu i pokušaj istih, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na: zloupotrebe, prevare iz koristi, neovlašćeni pristupa, izmenu i kopiranje podataka u svrhu njihove komercijalizacije, blokiranje pristupa, itd. biće kažnjene u skladu sa zakonom

Komunikacija

Korisnici sajta mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem Sajta, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava Korpica shop doo ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid neželjene pošte / Spam-a. Ne smete koristiti lažnu email adresu ili predstavljati drugu osobu ili entitet. Korpica doo zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

Izmene pravila i uslova korišćenja

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila i uslove korišćenja, objavićemo te promene na ovoj strani. Ukoliko imate pitanja u vezi sa istima, molimo vas da se obratite našoj kancelariji: PORTATIVE TRADE DOO, BEOGRAD Kralja Vukasina 4 11000, PIB: 112236624 , MB: 21632481.

Pravna pitanja

Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u Korpica shop doo. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.