Garancija

Garancija

Servis i održavanje

Zamenu delova i popravku vrši ovlašćeni servisni centar u Beogradu.

Za informacije o radu servisnog centra kontaktirajte nas:

sales@naipocare.rs

Za ostvarivanje garancijskih prava potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Original garancije ili kopija;
  • Račun ili drugi dokument koji potvrđuje kupovinu.

Uslovi garantnog servisa:

1. Garancija pokriva sve neispravnosti proizvoda uzrokovane nedostacima u proizvodnji ili materijalu. Zamena neispravnih delova se vrši besplatno.

2. Garancija ne pokriva nedostatke proizvoda nastale kao posledice:

 • Napajanja na mrežu sa naponom koji nije namenjen za proizvod ili prepolovljavanja napajanja DC mrežom (naprimer, auto elektronika);
 • mehaničkog oštećenja proizvoda usled udara, pada ili upotrebe prekomerne snage;
 • demontaže ili bilo koje druge spoljne intervencije u konstrukciju proizvoda;
 • prodiranja tečnosti, insekata ili drugih stranih predmeta unutar proizvoda;
 • oštećenja dodataka i nastavka koji nisu sastavni deo proizvoda, kao i mrežnih adaptera, baterija, kablova, žica i drugih spoljnih uređaja;
 • izlaganja visokim temperaturama plastičnih i drugih delova koji nisu otporni na toplotu;
 • prirodnog habanja delova koji imaju ograničen životni vek, kao i potrošnog materijala;
 • drugih slučajeva upotrebe proizvoda sa kršenjem uslova korišćenja ili nepažnje;
 • vanrednih situacija (nesreća, požar, poplava, udar groma, neispravnost električnog instalacija itd.)

3. Servisni centar je odgovoran za kvalitet popravke. Garantni rok se produžava za vreme popravke.